Vrienden van de Roerganger

Draagt u de Roerganger een warm hart toe? 

U kunt de Roerganger steunen als Donateur.

Wat is een donateur? Volgens het woordenboek is het: “een begunstiger, iemand die een
vereniging of stichting een warm hart toedraagt en met een jaarlijkse bijdrage steunt”. Vele, ook landelijke verenigingen en stichtingen hebben donateurs, omdat de begunstigers achter het doel van de organisatie staan. Zij hoeven daarvoor geen lid te zijn (denk bijv. aan sportverenigingen en goede doelen).

Zoals u weet, hebben we de keuze voor zelfstandig voortbestaan op de huidige locatie gemaakt. En daarbij hebben we mogen ervaren dat u onze keuze van harte ondersteunt. Wij (het schoolbestuur, maar ook medewerkers) zijn hier heel blij mee!
Wilt u ons ook financieel ondersteunen? Dan verwelkomen we u graag als donateur. Elk bedrag is welkom en zal worden besteed aan de school. Jaarlijks informeren we u, tijdens onze stichtingsvergadering, over de opbrengsten en bestedingsdoelen van de donateursgelden.

Wordt u donateur? Vul dan deze lijst in, zodat we eenmaal per jaar een bedrag mogen incasseren dat ons het hele jaar extra ruimte biedt. Natuurlijk kunt u de incasso op elk moment stopzetten. Een mailtje naar mij is voldoende.
 
Binnenkort zal er een digitale machtiging beschikbaar komen!
Alvast dank voor uw steun!
Namens het bestuur van SCO ‘de Roerganger’
Lars Vlutters
(penningmeester)

Cookie instellingen