OR/MR

Ouderraad


De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders binnen De Roerganger en vertegenwoordigt de ouders naar het team, de medezeggenschapsraad en het bestuur.

De ouderraad staat open voor vragen en suggesties van ouders. Wij zien de school als een omgeving waarvan wij samen met alle betrokkenen (dus ook alle ouders) een veilige en zo goed mogelijke plaats willen maken waar onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 

Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad bestaat uit 9 ouders. Wij streven ernaar om uit zoveel mogelijk klassen een ouder vertegenwoordigd te hebben. Wij vergaderen zo’n 8 keer per jaar en bij die vergaderingen zijn ook een lid van het team van leerkrachten, de medezeggenschapsraad en het bestuur aanwezig.
 

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad is verantwoordelijk voor en/of ondersteunt verschillende activiteiten en diverse bestaande commissies, zoals:

* Het ondersteunen van activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst en Pasen
* Het helpen organiseren van de avondvierdaagse
* Mede organiseren van de schoolreisjes
* Ondersteuning bij de musicalavond groep 8
* Samen met de Koningsdagcommissie verantwoordelijk voor de jaarlijkse wagen op 27 april
* Het verzorgen van de informatieochtenden voor nieuwe Roergangertjes
* De medeverantwoording voor het schoolplein
* De overblijfregeling
* De oud papier container
* Het mede organiseren van fancy fairs, acties en familiedagen
* Het organiseren van de periodieke thema-avond
 

Ouderbijdrage / middelen

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via het oudste kind hierover een brief met meer informatie. Van deze ouderbijdrage worden oa. de uitstapjes van de groepen 0, 1 en 2 betaald, de schoolreisjes van groep 3 t/m 7 en een bijdrage aan het kamp van groep 8. Maar ook de Paasmaaltijd, Sinterklaascadeautjes t/m groep 4 en verschillende andere attenties en activiteiten voor de kinderen door het schooljaar heen worden hiervan bekostigd. Verder de attenties en kaarten bij bijzondere gebeurtenissen bij team of ouders.
De ouderbijdrage is echter niet toereikend voor alle kosten en daarom organiseren wij ook acties. Eén van de extra inkomsten voor de ouderraad is het oud papier dat één maal per 2 weken ingeleverd kan worden. Dus: alle oud papier heel hartelijk welkom! De opbrengst ervan komt nl. ten goede aan uw kind! De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een lijst met data voor het inleveren van oud papier mee, de data staan vermeld op De Roerigheden en elders op deze website.

De vrijwillige ouderbijdrage in schooljaar 2023-2024 is 40 euro.

Wij voelen ons graag ondersteund door alle ouders. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties of wilt u meer weten? De drempel is laag, dus vraag ons gerust of kom langs.
Notulen van vergaderingen zijn eventueel op te vragen bij de secretaresse van de ouderraad.
 
Voorzitter van de ouderraad is Miranda Hong
Secretaresse van de ouderraad is Jodie Brinkman
Penningmeester van de ouderraad is Jolanda Pluimers

E-mail contact: ouderraad@bsderoerganger.nl
Email penningmeester: pm-or@bsderoerganger.nl

De ouderraad is vertegenwoordigd in Steunstichting De Roeiboot. (KvK nummer: 8157575)

Postadres OR: Reggestraat 162

Medezeggenschapsraad


De MR (medezeggenschapsraad) van "de Roerganger" bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de ouders en 2 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De MR kan invloed uitoefenen op de besluiten van het bestuur. Dit kan zijn door middel van instemming of het geven van advies. Ouders kunnen dus meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen over alles wat er in en rondom school plaatsvindt.

De MR bestaat uit:

Annemieke ter Harmsel (leerkracht)

Carien Samar (leerkracht)

Saskia Langenhof (ouder)

Jaap Oosterveen (ouder -voorzitter)
 
Cookie instellingen