Verlof aanvragen

Verlofregeling en vakanties


De basisschool is er voor kinderen vanaf vier jaar. Wanneer uw kind vier jaar is, mag het naar school, maar zodra uw kind vijf jaar wordt valt het onder de 'leerplichtwet'.

Wij zijn wettelijk verplicht alle verzuim te noteren en wel met de reden daarvan. Als uw kind om de een of andere reden niet op school kan komen, meld dit dan aan school. Extra verlof mag alleen worden gegeven bij gewichtige omstandigheden. Zomaar een midweek vakantie of weekend valt daar niet onder.
Het extra verlof aanvragen, bijvoorbeeld bij jubilea e.d., gebeurt door het invullen van onderstaand formulier.
Dit behoort waar mogelijk twee maanden van te voren te gebeuren.

Het vakantierooster voor het volgende schooljaar wordt u ruim van tevoren meegedeeld. Houdt u zich aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties. In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met de ouders op vakantie te gaan. Dat is alleen voor ouders die vanwege hun beroep niet in de schoolvakantie vakantie kunnen nemen. Er zal daarom altijd worden gevraagd naar een verklaring van de werkgever waaruit deze uitzonderlijke situatie blijkt. De eerste twee weken ná de zomervakantie zijn van deze mogelijkheid zonder meer uitgesloten. De officiële richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties zijn op school aanwezig.

Verlof aanvragen

Cookie instellingen