Meer- en hoogbegaafdheid

De Roerganger weet Passend Onderwijs goed vorm te geven. Zo hebben we onder andere een specifiek programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen. We zorgen ervoor dat deze kinderen in de eerste plaats in hun eigen groep een uitdagend programma krijgen, maar verzorgen ook begeleiding buiten de groep en zelfs in een bovenschoolse plusgroep: De Breinbrekers.

Ons aanbod op meer- en hoogbegaafdheid is niet alleen gericht op de cognitieve ontwikkeling, maar juist ook op de sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling. We ervaren het als zeer waardevol dat kinderen de kans krijgen om in samenwerking met andere kinderen te werken aan hun gehele ontwikkeling. Zo leren ze veel van en met elkaar. Dat is ook de reden waarom wij in samenwerking met de School met de Bijbel Notter-Zuna een bovenschoolse Plusgroep hebben opgezet: De Breinbrekers. In deze groep werken de kinderen onder begeleiding van 2 hoogbegaafdheidsspecialisten aan uitdagende projecten, waarin verschillende doelen centraal staan.
Cookie instellingen