Een klacht, wat dan?

Twee van onze pijlers zijn laagdrempeligheid en een intensief persoonlijk contact met de ouders/verzorgers. Als team stellen we ons dan ook open voor feedback en kritiek. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school of dat uw kind een probleem heeft. Met de groepsleerkracht kunt u altijd alles bespreken. Komt u er met hem/haar niet uit of vindt u dat de groepsleerkracht hiervoor niet in aanmerking komt, dan kunt u contact zoeken met de directeur. We zullen de de klacht bespreken en indien mogelijk zo snel mogelijk oplossen. Lost dit contact het probleem niet op, dan kunt u contact zoeken met het schoolbestuur. Als dit geen oplossing biedt, of u hierbij ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen van de school. De interne vertrouwenspersonen kunnen u ook adviseren in de te nemen vervolgstappen.

We hebben onze klachtenprocedure schematisch weergegeven. In het schema vindt u ook de contactgegevens van de verschillende personen.

Klik hier om de schematische weergave van de klachtenprocedure en de contactgegevens van de verschillende personen te bekijken.
Cookie instellingen