Engels

Engels in alle groepen


In het schooljaar 2017-2018 is ‘de Roerganger’ officieel van start gegaan  met Engels in alle groepen.

Daarbij maken we gebruik van de methode Groove Me in groep 1 en 2. In de andere groepen is dat de methode Join In.

Onze school is ook aangemeld bij de organisatie Early Bird www.earlybirdie.nl.

Op hun site staat een duidelijke uitleg waarom wij hebben gekozen voor Engels in alle groepen:

 “Waarom vroeg, waarom Engels?

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een logische keuze. Allereerst hebben jonge kinderen het vermogen een taal spelenderwijs te leren. Door bezig te zijn in een taal werken ze ongemerkt aan die taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Het is daarbij van belang dat kinderen zo veel als mogelijk ondergedompeld worden in ‘native English’, omdat ze juist in de eerste jaren heel goed klanken kunnen nabootsen. Daarmee ontwikkelen ze een juiste uitspraak. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie. VvtoEngels opent als het ware de vensters naar andere samenlevingen.

Engels is in minder dan twee decennia de wereldtaal geworden. Het is de belangrijkste taal tussen niet-Engelstaligen geworden. Zo kent de Europese Unie 24 officiële talen maar in die Toren van Babel is Engels meer dan welke taal de lingua franca. Een echt goede beheersing van die taal is van steeds groter belang voor latere studie, beroep en in de maatschappelijke omgang. EarlyBird grijpt de voordelen van een vroege start aan om kinderen daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden.”

Onze leerkrachten volgenden ook een cursus: “Classroom English”.

Komende jaren zullen in het teken staan van verdere invoering van Vroegvreemdetalenonderwijs.

Cookie instellingen