Kiva

WIJ ZIJN EEN KIVA-SCHOOL!
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KIVA ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het KIVA-motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! In alle groepen op de Roerganger worden wekelijks een of meerdere KIVA-activiteiten ingezet ter versterking van de sociale veiligheid.Het KiVa-team
Bij ons op school is een KiVa-team aanwezig. Dit team is een werkgroep bestaande uit juf Jeanet, juf janneke, juf Inge, juf Ilse en juf Renée. De hoofdtaak van het KiVa-team is om samen met de leerkrachten de voorkomende problemen en pestgevallen te onderzoeken en op te lossen. Daarnaast is het KiVa-team verantwoordelijk voor de borging van KiVa binnen de school en is het team voor het personeel het eerste aanspreekpunt omtrent KiVa.
 
KIVA is recent als een van de weinige programma’s als bewezen effectief bestempeld na wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn erg tevreden over KIVA en hebben ook een licentie als officiële KIVA-school. 
 
Kijk ook eens op www.kivaschool.nl 

Cookie instellingen