KIVA

De Roerganger is een KIVA school. KiVa is een schoolbreed programma gericht op leerlingen,  leerkrachten, schooldirectie en ouders. Het bestaat uit een combinatie van interventies. Op schoolniveau zorgt KiVa voor een respectvolle cultuur waarin positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa ondersteuning voor klassenmanagement. Op individueel niveau wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotioneel ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie over KIVA
Cookie instellingen