MR

Medezeggenschapsraad


De MR (medezeggenschapsraad) van "de Roerganger" bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de ouders en 2 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De MR kan invloed uitoefenen op de besluiten van het bestuur. Dit kan zijn door middel van instemming of het geven van advies. Ouders kunnen dus meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen over alles wat er in en rondom school plaatsvindt.

De MR bestaat uit:

Annemieke ter Harmsel (leerkracht)

Carien Samar (leerkracht)

Saskia Langenhof (ouder)

Jaap Oosterveen (ouder -voorzitter)
 
Cookie instellingen