Onderwijs

Als een kind zich veilig voelt, kan het zich het beste ontwikkelen.

De kinderen en hun sociaal- emotioneel welbevinden staan bij ons centraal. Daarbij maken wij gebruiken van de KIVA-methode, een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
We bieden betekenisvol, actueel onderwijs en geven onze kinderen waardevolle tools voor hun toekomst. Het ontwikkelen van ieders talenten vraagt om maatwerk. We werken daarom samen met experts op het gebied van Passend Onderwijs in overleg met ouders. Dat doen we altijd vanuit een positieve houding, gericht op de groei en ontwikkeling van het kind.

Meer uitdaging

We bieden leerlingen die in de onderbouw meer uitdaging aankunnen verdieping, zogenamd pluswerk. In groep 5 worden leerlingen getoetst. Daarbij maken we gebruik van het Protocol Hoogbegaafdheid. Vanaf de bovenbouw bieden wij leerlingen die meer uitdaging aankunnen o.a. een programma om zelfstandig vreemde talen te leren.

Extra begeleiding

Leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben v.w.b. hun cognitieve, sociale ontwikkeling of gedrag, worden bijgestaan door de Interne Begeleiders (IB’ers), het zorgteam, de schoolcoach en een ambulante begeleider. Ook hier gaan we zorgvuldig met elkaar om en zorgen dat elk kind in een vertrouwde omgeving bijgestaan wordt.


Toekomstgericht onderwijs

We bieden 21th Century Skills en leren onze kinderen om kritisch en creatief te denken, samen te werken, te communiceren en oplossingsgericht te werken.

ICT en media

We leren onze leerlingen ‘mediawijsheid’ van groep 1 t/m 8, brengen hen ICT-basisvaardigheden bij en gebruiken actuele digitale methoden. Alle leerlingen werken met een device en één van onze leerkrachten wordt opgeleid als ICT-coach.

VVTO

We onderwijzen Engels vanaf groep 1 en zijn volop bezig om een officiële VVTO (=Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) school te worden.

Burgerschap

We brengen leerlingen sociale, culturele vaardigheden en burgerschap bij.
 

Maatschappelijke projecten

We nemen deel aan maatschappelijke projecten en acties voor goede doelen.

Cookie instellingen