Ouders

De Roerganger is een zelfstandige school die kwalitatief goed onderwijs biedt. Onze aandacht is gericht op de groei en ontwikkeling van het kind, met al zijn of haar unieke talenten. Maar daarbij is betrokkenheid van u als ouders minstens zo belangrijk!
 

Samen

Bij de Roerganger geloven we in de kracht van samen. Doelgericht en vanuit vertrouwen. Ons vrijwillige bestuur bestaat uit betrokken ouders, met expertise op diverse beleidsgebieden. Het bestuur werkt intensief samen met leerkrachten, Medezeggenschapsraad, Commissie van intern Toezicht en Ouderraad. De lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn kort, de communicatie is open, doelgericht en eigentijds. We koesteren de centrale plek in de school: een warm ‘thuis’ voor iedereen die aan ons is verbonden. De betrokkenheid bij elkaar is groot. Initiatieven vanuit zowel ouders, leerkrachten als bestuur worden met elkaar opgepakt. De komende jaren zullen we onze samenwerkingsvormen verder uitbouwen en waar nodig optimaliseren. Want dat is de kracht van onze school!

*Zoals in bovenstaand overzicht te zien heeft onze school een eigen Roerganger app!
Deze is te downloaden via de appstore. Hierin kunt u o.a. de Roerigheden lezen, uw kind ziekmelden, het vakantie-rooster bekijken etc. Ook wordt belangrijk nieuws via de app in een pushbericht verspreid.
Cookie instellingen